Ana Belén Cano Hila

Doctorat en Sociologia (2011), Universitat de Barcelona | Investigadora Associada

Àrees de recerca:
  • Societat, comunitat i medi ambient
    • Conflicte social, moviments socials i medi ambient
    • Gobernança local i benestar
  • Benestar, qualitat de vida i polítiques socials
    • Joventut i infància
    • Polítiques socials que aborden la desigualtat i la pobresa