David Casassas Marques

Doctorat en Sociologia (2005), Universitat de Barcelona

Àrees de recerca:
 • Organitzacions socials
  • Sistemes polítics, economia política i democràcia
  • Ètica i filosofia política
 • Benestar, qualitat de  vida i polítiques socials
  • Polítiques socials que tracten la desigualtat i la pobresa
 • Societat, comunitat i medi ambient
  • Conflicte social, moviments socials i ciutadania