Victor Climent Sanjuán

Doctorat en Sociologia (1998), Universitat de Barcelona

Àrees de recerca:
  • Organitzacions socials
    • Sistemes polítics, economia política i democràcia
    • Treball, ocupacions i relacions de producció
  • Societat, comunitat i medi ambient
    • Conflicte social, moviments socials i ciutadania
    • Sostenibilitat urbana, conflictes i reptes mediambientals