Ana Antonia Collado Sevilla

Doctorat en Sociologia (1995), Universitat de Barcelona

Àrees de recerca:
  • Desigualtat
    • Desigualtats socials, econòmiques i culturals
    • Desigualtats educatives
  • Organitzacions socials
    • Treball, ocupacions i relacions de producció