Màrius Domínguez Amorós

Doctorat en Sociologia (2014), Universitat de Barcelona

Àrees de recerca:
  • Desigualtat
    • Desigualtats socials, econòmiques i culturals
    • Mesures i indicadors
  • Benestar, qualitat de vida i polítiques socials
    • Canvis i polítiques familiars
    • Polítiques socials que tracten la desigualtat i la pobresa