Laia Folguera Cots

Doctorat en Sociologia (2008),Universitat de Barcelona | Professora Lectora

  • Desigualtat
    • Desigualtats de gènere, sexualitats i feminisme
    • Desigualtats socials, econòmiques i culturals
  • Benestar, qualitat de vida i polítiques socials
    • Salut, qualitat de vida i felicitat
    • Canvis i polítiques familiars