Marisol García Cabeza

Doctorat en Filosofia (1998), University of Hull

Àrees de recerca:
  • Societat, comunitat i medi ambient
    • Governança local i benestar
    • Conflicte social, moviments socials i ciutadania
  • Cultura, coneixement i innovació
    • Innovacions socials i impacte social