Oscar Guasch Andreu

Doctorat en Antropologia Social (1991), Universitat de Barcelona

Àrees de recerca:
  • Desigualtat
    • Desigualtats de gènere, sexualitats i feminisme