Margarita Marí-Klose

Doctorat en Sociologia (2007), Universitat de Barcelona

Àrees de recerca:
  • Desigualtat
    • Pobresa i exclusió social
    • Desigualtats socials, econòmiques i culturals
  • Benestar, qualitat de vida i Polítiques socials
    • Joventut i infància
    • Polítiques socials que tracten la desigualtat i la pobresa