Marina Elias Andreu

Doctorat en Sociologia (2009), Universitat Autònoma de Barcelona

Àrees de recerca:
  • Desigualtat
    • Desigualtats educatives