Jordi Mundó Blanch

Doctorat en Filosofia (2000), Universitat de Barcelona

Àrees de recerca:
  • Organitzacions socials
    • Sistemes polítics, economia política i democràcia
    • Ètica i filosofia política
    • Transformacions socials i polítiques
  • Cultura, coneixement i innovació
    • Organització social del coneixement, ciència i tecnologia