Marc Pradel Miquel

Doctorat en Sociologia (2012), Universitat de Barcelona

Àrees de recerca:
  • Societat, comunitat i medi ambient
    • Governança local i benestar
    • Conflicte social, moviments socials i ciutadania
  • Cultura, coneixement i innovació
    • Innovacions socials i impacte social
    • Cultura, polítiques culturals i canvi social