Daniel Raventós Pañella

Doctorat en Economia (1998), Universitat de Barcelona

Àrees de recerca:
  • Desigualtat
    • Desigualtats socials, econòmiques i culturals
    • Pobresa i exclusió social
  • Benestar, qualitat de vida i polítiques socials
    • Polítiques socials que tracten la desigualtat i la pobresa
    • Salut, qualitat de vida i felicitat