Sebastià Riutort Isern

Doctorat en Sociologia (2015), Universitat de Barcelona

Àrees de recerca: