Arturo Rodríguez Morató

Doctorat en Sociologia (1995), Universitat Autònoma de Barcelona

Àrees de recerca:
  • Cultura, coneixement i innovació
    • Cultura, polítiques culturals i canvi social
    • Art, cultura i creativitat