José Antonio Rodríguez Díaz

Doctorat en Sociologia (1991), Yale University

Àrees de recerca:
 • Organitzacions socials
  • Xarxes socials i capital social
  • Dinàmiques institucionals i organitzatives
 • Benestar, qualitat de vida i polítiques socials
  • Salut, qualitat de vida i felicitat
 • Cultura, coneixement i innovació
  • Religions i espiritualitats
  • Estudis de futur