Peter Wagner

Doctorat en Ciència Política (1989), Freie Universität Berlin

Àrees de recerca:
 • Organitzacions socials
  • Sistemes polítics, economia política i democràcia
  • Sociologia comparativa de la modernitat
  • Ètica i filosofia política
  • Transformacions socials i polítiques
 • Cultura, coneixement i innovació
  • Cultura, polítiques culturals i canvi social
  • Organització social del coneixement, ciència i tecnologia
  • Estudis de futur