Nova edició de ‘La UB en xifres’ amb el més destacat del curs 2020-2021

Coincidint amb la inauguració del curs, arriba la nova edició de La UB en xifres, amb les dades més destacades del curs anterior. El document permet conèixer les principals magnituds de la Universitat i de la seva activitat acadèmica, així com comprovar l’evolució d’algunes variables els darrers cursos.

Per al curs acadèmic 2021-2022, s’han aprovat un total de 72 estudis de grau, 15 itineraris d’estudis simultanis, 170 màsters i 46 programes de doctorat. En el capítol de recerca, s’informa sobre els 958 projectes de recerca actius i les 630 tesis doctorals llegides el curs 2019-2020. A més, hi ha hagut un increment destacat en el nombre de publicacions científiques, que assoleix la xifra de 7.112 publicacions. Pel que fa a les principals dades en estructures de recerca, s’esmenten els setze instituts de recerca propis i els onze observatoris. Així mateix, es destaca que quatre d’aquests instituts de la UB tenen l’acreditació d’excel·lència María de Maeztu.

L’informe assenyala que, un cop finalitzats els estudis, la taxa d’ocupació dels graduats de la UB és del 88,8 %, segons l’estudi d’inserció laboral de l’AQU. En el cas dels titulats de màster és del 88,7 % i en el dels doctorats, del 93,3 %. També es pot trobar a La UB en xifres els fons captats per a la recerca i la transferència: 139.837 euros l’any 2020. Sobre l’activitat de transferència, es constata que, mitjançant la Fundació Bosch i Gimpera, s’han signat 720 contractes i s’han sol·licitat 73 patents.

Leave a Reply

three × 4 =

X