Hildegarda de Bingen

1098 -1179

"I simultàniament veig, escolto i sé, i gairebé en el mateix moment aprenc allò que sé. En canvi, allò que no veig ho ignoro perquè sóc indocta. I allò que escric ho veig i ho escolto en la visió, i no poso altres paraules que aquelles que escolto. Ho profereixo amb els mots llatins sense llimar, tal com els escolto en la visió, ja que en la visió no m’ensenyen a escriure com escriuen els filòsofs."

Hildegarda de Bingen, pensadora germànica, és probablement l’escriptora més prolífica de l’edat mitjana. El seu corpus reuneix una àmplia varietat de continguts, formes discursives i modes de transmissió, que inclouen la literatura visionària, els comentaris exegètics, la teologia, el gènere epistolar, l’hagiografia, les composicions líriques i musicals, i els escrits mèdico-naturalistes. Podem articular la seva biografia intel·lectual i creativa en dues grans etapes.

La primera etapa comença el 1141, quan Hildegarda inicia la seva activitat literària. Viu a l’abadia de Disibodenberg (on va ingressar quan era nena) fins que es trasllada, l’any 1151, juntament amb les seves filiae, al primer monestir que funda, situat a Rupertsberg-Bingen. Entre 1141 i 1151 escriu la seva primera obra de “visions”, Scivias. Seguidament, emprèn una prolífica i variada activitat intel·lectual i creativa, que agrupa peces com ara el drama musical Ordo Virtutum, un recull de 75 peces musicals intitulat Symphonia armonie celestium revelationum, els escrits de medicina (Liber Subtilitatum) i les litterae ignotae, un alfabet “desconegut” amb el qual va formar una lingua ignota constituïda per més de mil paraules. Finalment, entre els anys 1158 i 1163 va redactar la segona obra de visions, Liber vite meritorum, de caire moral.

La segona etapa comença el 1163, poc abans de la fundació del seu segon monestir, ubicat a Eibingen. Redacta la seva darrera obra de visions, Liber divinorum operum, dedicada extensament a descriure l’univers, els cicles que regeixen la natura, i la interacció entre els fenòmens naturals i l’ésser humà. En els últims anys es dedica a l’exegesi, escriu cartes i petits tractats inserits en elles. Entre ells hi ha el De Regula sancti Benedicti, dues obres hagiogràfiques, les Solutiones quaestionum XXXVIII, de format escolàstic, i l’Explanatio symboli sancti Athanasii, formada per dues cartes que Hildegarda va adreçar a les monges del seu cenobi abans de la seva defunció el 1179.

Obres destacades

1978, Scivias, ed. Adelgundis Führkötter, col·l. Angela Carlevaris, (CCCM, 43), Turnhout: Brepols (trad. cast. d’Antonio Castro Zafra i Mónica Castro, 1999, Scivias. Conoce los caminos, Madrid: Trotta).

1991-2001, Epistolarium, 3 vol., ed. Lieven van Acker, (Corpus Christianorum Continuatio Mediaevalis [CCCM], 91-91a) i Monika Klaes, (CCCM, 91b), Turnhout: Brepols.

1993, Vita sanctae Hildegardis, ed. Monika Klaes, (CCCM, 126), Turnhout: Brepols (trad. cast. de Victoria Cirlot, 2001, Vida y visiones de Hildegard von Bingen, Madrid: Siruela).

1996, Liber divinorum operum, ed. Albert Derolez i Peter Dronke, (CCCM, 92), Turnhout: Brepols (trad. cat. d’Isabel Segarra i intr. de Rosa Maria Piquer, 1997, Llibres de les obres divines, Barcelona: Proa).

Bibliografia crítica

 • BURNETT, Charles; DRONKE, Peter (ed.), 1998, Hildegard of Bingen. The Context of her Thought and Art, Londres: The Warburg Institute.
 •  
 • HAVERKAMP, Alfred (ed.), 2000, Hildegard von Bingen in ihrem historischen Umfeld, col·l. Alexander Reverchon, Magúncia: Verlag Philipp von Zabern.
 •  
 • KIENZLE, Beverly Mayne; STOUDT, Debra L.; FERZOCO, George (eds.), 2014, A Companion to Hildegard of Bingen, Leiden: Brill.
 •  
 • PEREIRA, Michela, 2017, Ildegarda di Bingen. Maestra di sapienza nel suo tempo e oggi, San Pietro in Cariano (Verona): Gabrielli Editore.
 •  
 • RABASSÓ, Georgina, 2017, Sapientia docet me: Hildegarda de Bingen y la filosofía”Mediaevalia. Textos e estudos, 32, p. 47-64. ‹http://ojs.letras.up.pt/index.php/mediaevalia/article/view/2769/, consulta: 23.01.2018.
 •  
 • RABASSÓ, Georgina, 2013, Anima, indue te arma lucis. The Dialectical Background to Hildegard of Bingen’s Ordo Virtutum”, en: La teoría filosófica de las pasiones y de las virtudes. De la Filosofía Antigua al Humanismo Escolástico Ibérico, Oporto: Edições Húmus, p. 45-60.
 •  
 • RIUS GATELL, Rosa, 2000, “Hildegarda de Bingen, una mística que cuenta”Cistercium, nº 219, p. 663-667.
 •  
 • RIUS GATELL, Rosa, 2001, “La sinfonía constelada de Hildegarda de Bingen”, en: BENEITO, Pablo (ed.), Mujeres de luz. La mística femenina y lo femenino en la mística, coord. Lorenzo Piera i Juan José Barcenilla, Madrid: Trotta, p. 123-135.
 •