Hypatia Pétriz

Hypatia Pétriz

Investigadora predoctoral FPU

Hypatia Pétriz és contractada FPU a l’Institut de Filosofia del CSIC. Fa la seva tesi sobre els grups d’autoconsciència feministes, especialment en el feminisme de la diferència italià de la dècada de 1970, entre aquesta institució i la facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona. Les seves directores són la Dra. Concha Roldán i la Dra. Lorena Fuster.

Participa en el grup Theoria cum Praxi (IFS, CSIC), en el Seminari Filosofia i Gènere (UB) (també del projecte MUVAN. Dones a l’avantguarda de l’activisme entre segles (XIX i XX): influències en la filosofia femenina (PID2020-113980GA-I00)) i forma part de l’equip de treball del projecte Género y Cultura Tecnológica desde el Arte y la Representación (PID2021-127336NB-I00), així com també del Laboratori d’Estudis del Futur. 

És graduada en Filosofia per la Universitat de Barcelona i màster en Estudios Avanzados en Filosofía per la Universidad Complutense de Madrid.