anestesia balanceada? Com es diu en català?

El terme castellà anestesia balanceada és un calc de l’anglès balanced anesthesia, que es documenta a la Viquipèdia. En el Libro rojo de Fernando A. Navarro, inclòs al portal Cosnautas, aquest terme apareix dins l’entrada balanced, on es diu:

«Según lo comentado en  balance 1a, en los textos médicos se usa mucho más en el sentido de equilibrado que en el de ‘balanceado’. ● balanced anesthesia o balanced anaesthesia (anestesia equilibrada, mejor que el calco habitual *anestesia balanceada*)»

Pel que fa a la freqüència d’ús, la forma castellana anestesia equilibrada apareix un nombre de vegades similar a anestesia balanceada en les cerques restringides a Google Llibres i Google Acadèmic.

Al Grand dictionnaire terminologique, el terme anglès balanced anesthesia (o anaesthesia) apareix relacionat amb combined anaesthesia i mixed anaesthesia. Cap d’aquests termes duu associada una definició o nota d’ús que orienti sobre la relació conceptual que mantenen. La cerca d’aquests termes combinats en un sol text no mostra que hi hagi cap relació de sinonímia. Generalment, s’observa que l’adjectiu combined s’usa per referir-se a la combinació d’anestèsia general i epidural, mentre que balanced s’usa sempre per fer referència a la composició de l’anestèsia general.

Atès que el concepte està relacionat amb l’equilibri de components de l’anestèsia, és preferible l’ús de anestesia equilibrada, tal com recomana Fernando A. Navarro.

En català, la proposta anestèsia equilibrada sembla adequada i també es documenta a Google Llibres i Google Acadèmic.