autorial o autoral? (d’autor)

Tant en català com en castellà es documenten els adjectius autoral i autorial com a derivats dels noms autor o autoria respectivament. Usar l’un o l’altre no sembla que tingui conseqüències rellevants a nivell semàntic, per la qual cosa es poden considerar sinònims. Tot i no estar documentats en obres lexicogràfiques, cal considerar-los derivats ben formats. En aquest mateix sentit es pronuncia la Fundéu en la consulta autoral, autorial.

 • Escriu un comentari

  Els camps obligatoris estan marcats *


  (1) El responsable del tractament de les vostres dades és la Secretaria General de la Universitat de Barcelona.
  (2) La finalitat del tractament és dur a terme la gestió de consultes lingüístiques i terminològiques.
  (3) La base jurídica del tractament és el compliment d´una missió realitzada en interès públic.
  (4) Els destinataris de les dades són la mateixa universitat i, si n´hi ha, els encarregats del tractament. No es preveu la cessió de dades a tercers, tret que sigui obligació legal.
  (5) Teniu dret a accedir a les vostres dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-vos al seu tractament, i sol·licitar-ne la limitació del tractament, en determinades circumstàncies.
  (6) També podeu consultar la informació addicional dels tractaments esmentats a Politica privacitat.