coberta aterrassada?

Segons l’article cubierta de la Viquipèdia en castellà, la cubierta aterrazada o plana és la coberta d’un edifici sense inclinació, és a dir, plana com una terrassa. En l’article corresponent en català, no apareix la traducció coberta aterrassada, únicament es parla de coberta plana. Sí que apareix dins l’article capcer o Can Quera, i en l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat.

Per altra banda, l’adjectiu aterrassat també s’usa per fer referència a altres elements que presenten forma de terrassa, com ara el vessant d’un turó o qualsevol altra superfície natural, com es pot veure en alguns contextos de Google Llibres.

Per tant, es pot concloure que l’adjectiu aterrassat ada és un derivat de terrassa lingüísticament ben format i relativament ben documentat que s’aplica a una superfície plana o aplanada en forma de terrassa.