consulta a sala o consulta en sala?

Els usos detectats a Internet mostren que totes dues expressions són força usades. I també des d’un punt de vista lingüístic, trobem algunes expressions similars amb una o altra preposició: atenció en consulta, acolliment en centre, però visita a domicili.

Si ens fixem en els usos de determinades institucions, observem que la Biblioteca de Catalunya usa sempre l’expressió consulta a sala (i consulta a Sala de Reserva). Des del web de la Generalitat de Catalunya també hi ha un clar predomini de la construcció amb la preposició a. Si usem aquestes institucions com a criteri d’autoritat, podem considerar que la fórmula consulta a sala és preferent.