interference fit (angl.) o apriete (cast.), com es diu en català? (mecànica)

A l’article ajust d’Enciclopèdia.cat es detallen els diferents resultats d’ajustar dues peces. Els dos tipus bàsics són ajust amb joc (clearance fit) i ajust amb serratge (interference fit). Aquests dos tipus també s’anomenen respectivament ajust mòbil i ajust fix.

A l’article ajust de la Viquipèdia es fa un classificació parcialment diferent; no es parla dels dos tipus bàsics (amb joc o amb serratge), sinó d’una gradació que va des de l’ajust forçat dur a l’ajust molt folgat, amb tots els graus intermedis.

Sobre el terme serratge, cal dir que està documentat en el Cercaterm, dins l’obra Enginyeria industrial: Mecànica i Termodinàmica de la UPC, amb l’equivalent castellà apriete. També s’ha documentat en proves d’accés a la universitat.