la start-up o l’start-up?

Segons l’Ortografia catalana (2017):

4.1.2. b) S’apostrofa l’article masculí singular davant manlleus començats per s seguida de consonant (puix que la s es pronuncia precedida d’una e de suport): l’statu quo, l’striptease, l’Slesvig-Holstein. Semblantment: l’ftalat de potassi, l’zwitterió. No s’apostrofa, però, l’article femení ni la preposició de (ja que la s recolza en la vocal de l’article o la preposició): la schola cantorum, la Scala de Milà, la ftiriasi; un repertori de scherzos, la República Democràtica de Sri Lanka, la teoria de Stern, un discurs de Jdànov.

D’acord amb aquesta norma, el manlleu start-up, que s’usa com a nom femení, no ha de dur apostrofat l’article definit: la start-up.

Cal tenir present que aquest terme té una proposta catalana, aprovada pel Consell Supervisor del Termcat, que és empresa emergent.

El portal Ésadir, de la CCMA, fa la mateixa recomanació.