mètode generalitzat dels moments?

Terme d’estadística que presenta certa vacil·lació denominativa pel que fa a la presència de l’article davant de moments i pel que fa a la posició de l’adjectiu.

Només a Enciclopèdia.cat es troba la denominació mètode de generalització de moments (generalized method of moments, GMM) dins l’entrada Lars Peter Hansen. No apareix enlloc més.

A la Viquipèdia no hi ha entrada en català, però sí que n’hi ha per al castellà, el francès, el portuguès i l’italià. En tots els casos, el terme de l’entrada porta article i l’adjectiu apareix al final (llevat de l’italià, que el porta al davant):

método de los momentos generalizado

méthode des moments généralisée

método dos momentos generalizado

metodo generalizzato dei momenti

Tot i que hi ha raons per defensar qualsevol de les formes denominatives exposades, sembla que, quan el terme apareix en una entrada de diccionari, es tendeix a usar l’article i a posar l’adjectiu al final, de manera que es manté unida l’estructura corresponent al terme primitiu mètode dels moments. Així, doncs, la forma preferent hauria de ser mètode dels moments generalitzat.

 • Escriu un comentari

  Els camps obligatoris estan marcats *


  (1) El responsable del tractament de les vostres dades és la Secretaria General de la Universitat de Barcelona.
  (2) La finalitat del tractament és dur a terme la gestió de consultes lingüístiques i terminològiques.
  (3) La base jurídica del tractament és el compliment d´una missió realitzada en interès públic.
  (4) Els destinataris de les dades són la mateixa universitat i, si n´hi ha, els encarregats del tractament. No es preveu la cessió de dades a tercers, tret que sigui obligació legal.
  (5) Teniu dret a accedir a les vostres dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-vos al seu tractament, i sol·licitar-ne la limitació del tractament, en determinades circumstàncies.
  (6) També podeu consultar la informació addicional dels tractaments esmentats a Politica privacitat.