radiació d’ultra-alta i extremadament alta energia?

La terminologia dels graus d’energia dels raigs còsmics és similar a les denominacions usades per als graus de buit. Aquí podem veure com s’expressen en anglès i la seva correspondència al català, segons el Compendi de nomenclatura de química analítica:

low vacuum (LV) = buit baix

medium vacuum (MV) = buit mitjà

high vacuum (HV) = buit alt

ultra-high vacuum (UHV) = buit ultraalt

extreme ultra high vacuum = buit extrem ultraalt

Per a l’energia dels raigs còsmics també trobem una gradació similar, amb les sigles corresponents, i les equivalències al català (algunes documentades a la Viquipèdia dins l’article «raigs còsmics d’energia ultraalta»):

low energy cosmic rays (LECR) =  raigs còsmics d’energia baixa

medium energy cosmic rays (MECR) = raigs còsmics d’energia mitjana

high energy cosmic rays (HECR) = raigs còsmics d’energia alta

very high energy cosmic rays (VHECR) = raigs còsmics d’energia molt alta

ultra-high-energy cosmic rays (UHECR) = raigs còsmics d’energia ultraalta

Els raigs còsmics d’energia ultraalta encara es poden subdividir en raigs còsmics d’energia extrema (extreme-energy cosmic rays  o EECR). Tal com es desprèn dels fragments de l’article «Extreme-Energy Cosmic Rays: Hints to New Physics Beyond the Standard Model?», aquests raigs còsmics formen part dels esdeveniments d’energia extremament alta (extremely high energy (EHE):

«The origin of the observed cosmic ray (CR) events of Extremely High Energy (EHE) – those with energy >∼ 1020 eV [1,2,3,4,5,6] – is one of the major unsolved problems in contemporary astrophysics [7,8]. About 20 of these Extreme Energy Cosmic Ray (EECR) events have been reported in published literature so far, with more expected in the near future from the ongoing experiments.»

«We shall use the abbreviation EHE to specifically denote energies E >∼ 1020 eV, while the abbreviation UHE for “UltraHigh Energy” will sometimes be used to denote E >∼ 1 EeV, where 1 EeV = 1018 eV. Clearly UHE includes EHE but not vice versa.»

D’acord amb tot el que s’ha vist, les expressions radiació ultra-alta i extremadament alta energia haurien de ser radiació ultraalta i energia extremament alta.