rotar (un astre)?

En català, segons el DIEC2, el verb rotar només fa referència a l’expulsió de gasos. El verb que correspon al cultisme rotació és etimològicament rodar. En castellà passa una cosa similar, però amb la diferència que també hi ha un verb rotar com a versió culta del verb patrimonial rodar. No obstant això, el verb castellà rotar s’usa especialment per fer referència a “seguir un turno en cargos, comisiones, etc.”. En totes dues llengües, el verb que s’usa habitualment per expressar la rotació d’un astre és girar. Així, les dues primeres accepcions del DIEC2 del verb girar fan referència als dos tipus de moviment de rotació:

girar

v. intr. [FIF] [LC] Un cos, moure’s com una roda al voltant del seu eix. La Terra gira sobre ella mateixa, i això origina la successió dels dies i les nits.
v. intr. [FIF] [LC] Un cos, moure’s circularment o espiralment al voltant d’un eix. La Terra i els altres planetes giren al voltant del Sol.

 • Escriu un comentari

  Els camps obligatoris estan marcats *


  (1) El responsable del tractament de les vostres dades és la Secretaria General de la Universitat de Barcelona.
  (2) La finalitat del tractament és dur a terme la gestió de consultes lingüístiques i terminològiques.
  (3) La base jurídica del tractament és el compliment d´una missió realitzada en interès públic.
  (4) Els destinataris de les dades són la mateixa universitat i, si n´hi ha, els encarregats del tractament. No es preveu la cessió de dades a tercers, tret que sigui obligació legal.
  (5) Teniu dret a accedir a les vostres dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-vos al seu tractament, i sol·licitar-ne la limitació del tractament, en determinades circumstàncies.
  (6) També podeu consultar la informació addicional dels tractaments esmentats a Politica privacitat.