textos antologats?

El verb antologar, en el sentit d’incloure en una antologia, està força documentat en català, com es pot observar en una cerca feta a Google llibres. Està més documentat que no pas la variant antologitzar. Dins Google Acadèmic, la balança es decanta totalment a favor de la forma antologar.

En castellà, la Fundéu recomana la forma antologizar en lloc d’antologar. Cal preguntar-se si l’anglès anthologize (o anthologise) té algun pes en aquesta preferència. En tot cas, l’ús que s’ha pogut observar en castellà per a les formes antologar i antologizar no avalen la preferència de la Fundéu, ja que presenten freqüències d’ús similars a Google llibres i freqüència clarament superior d’antologar a Google Acadèmic.