transitori d’apagat del díode (turn off) / transitori d’encesa del díode (turn on)

Els diccionaris recullen la forma apagament com a acció o efecte d’apagar o d’apagar-se, i és una forma que està recollida en molts documents i llibres acompanyada de la forma encesa. Un exemple del llibre Sistemes d’ajuda a la conducció (Sistemes de seguretat i confortabilitat):

 

La forma apagat, com a substantiu, acompanyat d’encesa, també es documenta, però els diccionaris només recullen apagat com a adjectiu. Finalment, el substantiu femení apagada, que també trobem en el parell encesa/apagada, només es recull en els diccionaris per fer referència al «fet d’apagar-se la il·luminació elèctrica a causa d’una interrupció en el subministrament», és a dir, com a equivalent del castellà apagón.

En conseqüència, la forma preferent és apagament del díode en contraposició a encesa del díode. Tot i que cal reconèixer que la forma apagada té l’avantatge de ser més breu i de ser morfològicament paral·lela a encesa.

 • Escriu un comentari

  Els camps obligatoris estan marcats *


  (1) El responsable del tractament de les vostres dades és la Secretaria General de la Universitat de Barcelona.
  (2) La finalitat del tractament és dur a terme la gestió de consultes lingüístiques i terminològiques.
  (3) La base jurídica del tractament és el compliment d´una missió realitzada en interès públic.
  (4) Els destinataris de les dades són la mateixa universitat i, si n´hi ha, els encarregats del tractament. No es preveu la cessió de dades a tercers, tret que sigui obligació legal.
  (5) Teniu dret a accedir a les vostres dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-vos al seu tractament, i sol·licitar-ne la limitació del tractament, en determinades circumstàncies.
  (6) També podeu consultar la informació addicional dels tractaments esmentats a Politica privacitat.