xatbot?

La denominació xatbot està molt estesa i s’usa en webs d’organismes i entitats importants, com ara el CSUC, la Generalitat de Catalunya o la Diputació de Barcelona, entre molts altres. Les propostes normalitzades pel Termcat, bot de conversa o assistent virtual, són transparents, lingüísticament motivades i més correctes sintàcticament que no pas xatbot, que delata una construcció anglesa. Però, com sol passar amb moltes expressions que són de domini públic, més que no pas especialitzat, és difícil substituir una forma que només conté una paraula (simple o composta, com xatbot) per una denominació sintagmàtica.

Aquí segurament també cal tenir present el grau d’informalitat o de proximitat amb l’usuari que es vol donar al text, on xatbot es pot considerar una forma més col·loquial i, per tant, més propera que no pas bot de conversa o assistent virtual, que són més adequats en textos formals.

Així, doncs, a l’hora d’optar per una forma o altra, és pertinent tenir en compte el context en què es produeix la comunicació, a qui s’adreça i el to que vol tenir, més o menys formal.