Recursos indexats al multicercador lingüístic

Aquesta llista inclou els recursos indexats correctament pel Google (darrera actualització: 11 d'abril de 2016).

Abreviacions (Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya)
Abreviacions (Departament de Sanitat i Seguretat Social)
Abreviacions (Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya)
Abreviacions dels estats dels EUA
Abreviatues, sigles i símbols (Servei de Política Lingüística del Govern d'Andorra)
Articles lingüístics (David Casellas, Quim Gibert, Jaume Vallcorba)
Autoaprenentatge de llenguatge jurídic (Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya)
Bibliografia: criteris de presentació en els treballs terminològics
Breus orientacions per a la comunicació científica
Cap a la igualtat en la llengua : detecció i neutralització del sexisme lingüístic (Marta Ribas, Josep Salom)
Caplletra. Revista internacional de filologia
Caplletra. Revista internacional de filologia
Característiques del nom propi : estudi d'interpretació lingüística (Oficina d'Onomàstica)
Citacions bibliogràfiques (Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya)
Citacions bibliogràfiques (Departament de Sanitat i Seguretat Social)
Com citar
Com citar documents
Com citar documents impresos, audiovisuals i electrònics
Com citar recursos electrònics
Com presentar un treball acadèmic
Com presentar una bibliografia, com citar un text
Converses filològiques (Obres completes) Volum 7 [Converses filològiques]
Converses filològiques (Obres completes) Volum 7 [Criteris d'anotació, disposició i continguts de l'aparat ecdòtic]
Converses filològiques (Obres completes) Volum 7 [Índex de les Converses filològiques]
Converses filològiques (Obres completes) Volum 7 [Introducció a l'edició de les Converses filològiques]
Converses filològiques (Obres completes) Volum 7 [Les Converses filològiques de Pompeu Fabra i la codificació del català en el context europeu]
Converses filològiques (Obres completes) Volum 7 [Nota dels directors]
Critèria. Espai web de correcció de l'IEC
Criteris de distribució tipogràfica de les parts dels llibres de 17 × 24 cm de format (quart perllongat)
Criteris de la Universitat de Barcelona
Criteris de presentació en els treballs terminològics
Criteris de traducció de noms de persones, coses i llocs (Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya)
Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris i altres materials per al llibre d'estil de l'Institut d'Estudis Catalans
Criteris lingüístics del Departament de Justícia, ed. 2005
Criteris lingüístics del Servei Lingüístic de la UOC
Criteris lingüístics. Per als usos institucionals de les universitats valencianes (UJI, UPV, UV, UA, UMH)
Criteris per a la composició de la bibliografia (any de publicació al darrere)
Criteris per a la denominació comuna dels enzims
Criteris per a la denominació de races d'animals domèstics
Criteris per a la localització de productes informàtics
Criteris per a la redacció i la publicació de reculls de toponímia
Descripció i norma: amb i el canvi de preposició (Xavier Villalba)
Diccionari de la llengua catalana. Representació de la flexió verbal en les «Instruccions per al maneig del diccionari
Documentació jurídica i administrativa
Documents administratius de la Universitat Pompeu Fabra
Documents administratius UVIC
Documents de la Secció Filològica, I [Advertiment a la segona edició del Diccionari General de la Llengua Catalana]
Documents de la Secció Filològica, I [La Llengua en els mitjans de comunicació de massa i especialment en la televisió]
Documents de la Secció Filològica, I [Llista dels noms dels municipis del Principat]
Documents de la Secció Filològica, I [L'Ús de l'article en els noms de les comarques del Principat : acord del 8 d'abril de 1988]
Documents de la Secció Filològica, I [Ordenació alfabètica en català : acord del 5 de juliol de 1989]
Documents de la Secció Filològica, I [Proposició sobre els sistemes de transliteració i transcripció dels mots àrabs al català : publicat per acord del 21 de desembre de 1989]
Documents de la Secció Filològica, I [Qüestions gramaticals]
Documents de la Secció Filològica, I [Reincorporació al Diccionari General de la Llengua Catalana de les supressions atribuïbles a la censura : acord del dia 21 de desembre de 1989]
Documents de la Secció Filològica, I [Topònims de les Illes Balears : publicat per acord del 21 de desembre de 1989]
Documents de la Secció Filològica, II [Addicions i esmenes a la «Llista dels noms dels municipis del Principat» dreçada el 6 de novembre de 1980 : acord de l'1 de febrer de 1991]
Documents de la Secció Filològica, II [Declaració arran de la llei sobre l'autoritat lingüística de l'IEC : acord del 17 de maig de 1991]
Documents de la Secció Filològica, II [Documents sobre la normalització lingüística]
Documents de la Secció Filològica, II [Els Noms dels elements químics : acord del 24 d'abril de 1992]
Documents de la Secció Filològica, II [La Llengua i els mitjans de comunicació de massa : acord del 21 de setembre de 1990]
Documents de la Secció Filològica, II [Presentació]
Documents de la Secció Filològica, II [Proposta per a un estàndard oral de la llengua catalana (I. Fonètica)]
Documents de la Secció Filològica, II [Sobre la grafia de la persona 1 del present d'indicatiu dels verbs a les Illes Balears : acord del 15 de maig de 1992]
Documents de la Secció Filològica, II [Sobre la grafia dels compostos i derivats de mots que presenten etimològicament una essa inicial seguida de consonant : acord del 17 de gener de 1992]
Documents de la Secció Filològica, II [Suplement al Diccionari general de la llengua catalana (addicions, modificacions i supressions) : acord del 19 d'octubre de 1990]
Documents de la Secció Filològica, III [Declaració de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans sobre l'exclusió de la llengua catalana del programa Lingua de la Comunitat Europea : acord del 7 de maig de 1993]
Documents de la Secció Filològica, III [Declaració de l'Institut d'Estudis Catalans sobre la carta adreçada per la Real Academia Española al president del Govern de l'Estat el dia 4 de novembre de 1994 : acord del Ple de l'Institut del 21 de novembre de 1994]
Documents de la Secció Filològica, III [Els Signes d'interrogació i d'admiració : acord de l'11 de juny de 1993]
Documents de la Secció Filològica, III [L'Elaboració del Diccionari de la llengua catalana : criteris aprovats per la Secció Filològica : acord del 15 de setembre de 1995]
Documents de la Secció Filològica, III [Presentació]
Documents de la Secció Filològica, III [Proposta per a un estàndard oral de la llengua catalana (II. Morfologia)]
Documents de la Secció Filològica, III [Proposta sobre el sistema de transcripció i transliteració dels noms russos al català : acord del 14 d'octubre de 1994]
Documents de la Secció Filològica, III [Sobre diversos punts de la normativa verbal i de l'estàndard oral dels demostratius : acord de l'11 de juny de 1993]
Documents de la Secció Filològica, III [Sobre els compostos en -edre : acord del 19 de setembre de 1994]
Documents de la Secció Filològica, III [Sobre toponímia : acords del 15 de setembre i el 20 d'octubre de 1995]
Documents de la Secció Filològica, IV [Declaració de l'Institut d'Estudis Catalans davant la constitució de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua]
Documents de la Secció Filològica, IV [Els termes jurídics acte/aute i interlocutòria]
Documents de la Secció Filològica, IV [La llengua catalana a la Unió Europea]
Documents de la Secció Filològica, IV [Modificacions dels noms dels temps verbals]
Documents de la Secció Filològica, IV [Pel reconeixement de la unitat de la llengua catalana]
Documents de la Secció Filològica, IV [Presentació]
Documents de la Secció Filològica, IV [Termes que designen la unitat de moneda europea i la seva subdivisió: l'euro i el cent]
Documents normatius 1962-1996 [Diferències del DIEC respecte del DGLC quant a la representació de les entrades i la nomenclatura]
Documents normatius 1962-1996 [Els signes d'interrogació i d'admiració]
Documents normatius 1962-1996 [L'ús del guionet en l'escriptura dels mots formats per composició o per prefixació]
Documents normatius 1962-1996 [Normes ortogràfiques sobre els noms en -es]
Documents normatius 1962-1996 [Presentació]
Documents normatius 1962-1996 [Qüestions gramaticals]
Documents normatius 1962-1996 [Representació de la flexió verbal en les "Instruccions per al maneig del diccionari"]
Documents normatius 1962-1996 [Sobre la grafia del la primera persona 1 del present d'indicatiu dels verbs a la Illes Balears]
Eines de llengua
El català de l'Alguer: un model d'àmbit restringit
El plagi: què és i com s'evita?
Elaboració de documents administratius
Els modificadors temporals com a complements circumstancials localitzadors (Zulema Borràs Barber)
Els noms científics dels éssers vius
Els noms i les sigles de les universitats i els centres de recerca
Els signes d'interrogació i d'admiració
Els signes de puntuació
És a dir
Formació de termes amb elements cultes
Geosinònims i variants formals en terminologia
Gramàtica normatica valenciana
Gramàtica zero
Guia d'establiment de criteris per a la denominació catalana d'animals
Guia d'estil de Softcatalà
Guia de comunicació eficaç
Guia lingüística
Índex de les fitxes per resoldre dubtes
Indicadors de llengua
L'ús de les majúscules i les minúscules
L'ús del guionet en l'escriptura dels mots formats per composició o per prefixació
La composició de les referències bibliogràfiques a peu de pàgina (any de publicació al darrere)
La composició de les referències bibliogràfiques a peu de pàgina (any de publicació al davant)
La composició de les referències bibliogràfiques de recursos electrònics
La concordança del participi dels temps compostos de verbs que governen un infinitiu (Joan Bastardas)
La disposició de les taules de dades
La redacció de les instruccions en les pàgines web i en els programes en general
Les majúscules i les minúscules
Les majúscules i les minúscules (continuació)
Les pàgines de Gabriel Bibiloni
L'escriptura dels símbols químics, físics i matemàtics
L'estenedor
Llengua i Dret
Llenguatge administratiu
Llibre d'estil (Govern de les Illes Balears)
Llibre d'estil per als mitjans de comunicació orals i escrits
Llibre d'estil
Llibre d'estil de la Universitat Pompeu Fabra
Majúscules i minúscules (Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya)
Majúscules i minúscules (Departament de Sanitat i Seguretat Social)
Majúscules i minúscules (Servei de Política Lingüística del Govern d'Andorra)
Manlleus i calcs ligüístics en terminologia
Manual d'estil (Ajuntament de Mataró)
Manual de correcció dels diaris de sessions (Parlament de Catalunya)
Manual de llenguatge no sexista (Consell de la Joventut de Barcelona)
Manual de redacció dels diaris de sessions (Parlament de Catalunya)
Manual d'estil per a les ciències de laboratori clínic (Xavier Fuentes Arderiu)
Marcar les diferències: la representació de dones i homes a la llengua (Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya)
Marcatge dels manlleus no adaptats
Nom bibliogràfic únic: recomanacions d'elaboració
Nomenclàtor toponímic de la Catalunya del Nord
Noms àrabs transcrits i transliterats al català
Noms de professions
Noms propis russos i ucraïnesos transcrits i transliterats al català
Normes de publicació de Dossiers Agraris
Normes de publicació de Treballs de la Societat Catalana de Biologia
Normes d'ortografia valenciana (Normes de Castelló)
Noves normes ortogràfiques sobre els noms en -es
Novetats del diccionari (Diccionari de la llengua catalana, segona edició) [Addició d'articles]
Novetats del diccionari (Diccionari de la llengua catalana, segona edició) [Addició de subentrades]
Novetats del diccionari (Diccionari de la llengua catalana, segona edició) [Altres modificacions]
Novetats del diccionari (Diccionari de la llengua catalana, segona edició) [Modificacions en la categoria gramatical de les entrades]
Novetats del diccionari (Diccionari de la llengua catalana, segona edició) [Modificacions en la representació de les entrades]
Novetats del diccionari (Diccionari de la llengua catalana, segona edició) [Modificacions en la representació de les subentrades]
Novetats del diccionari (Diccionari de la llengua catalana, segona edició) [Presentació]
Novetats del diccionari (Diccionari de la llengua catalana, segona edició) [Pròleg]
Novetats del diccionari (Diccionari de la llengua catalana, segona edició) [Supressió d'articles]
Novetats del diccionari (Diccionari de la llengua catalana, segona edició) [Supressió de subentrades]
Ordenació dels termes
Per als correctors del Servei Lingüístic
Praxi lingüística
Problemàtica de la traducció anglès-català en textos informàtics (Quico Llach; Xavier Rull)
Proposta per a un estàndard oral de la llengua catalana, I Fonètica
Proposta per a un estàndard oral de la llengua catalana, II Morfologia
Què cal saber
Qüestions gramaticals
Recerca terminològica: el dossier de normalització
Recomanacions de la UNESCO per a un ús no sexista del llenguatge
Recull de documents administratius
Recursos de redacció UPC
Redacció i presentació d'informes
Refranyer català-castellà (Víctor Pàmies)
Repetició i elisió de preposicions (Carles Riera)
Retalls de llengua del CICAC
Revista d'estudis catalans / Zeitschrift für Katalanistik
Sens Dubte
Sigles
Sigles d'òrgans, programes i publicacions relacionats amb l'Institut
Signes de puntuació (Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya)
Sobre l'apostrofació de l'article femení singular davant les lletres i els noms de les lletres
Sobre la grafia de la persona 1 del present d'indicatiu dels verbs
Sobre la grafia dels mots compostos i prefixats que contenen formants amb una essa inicial etimològica seguida de consonant
Tècniques d'expressió escrita
Termes catalans com a alternativa a manlleus
Tipòmetre de l'Institut d'Estudis Catalans
Tractaments protocol·laris (Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya)
Tractaments protocol·laris (Departament de Sanitat i Seguretat Social)
Tractaments protocol·laris (Servei de Política Lingüística del Govern d'Andorra)
Uns criteris lingüístics per a l'ACV Tirant lo Blanc
Vocabulari de barbarismes