Oferta actual d’activitats de formació lingüística en aranès

Formació lingüística en aranès

A l’octubre de 2021 els Serveis Lingüístics van encetar la formació lingüística en aranès amb un curs presencial de nivell A1, amb la voluntat d’anar ampliant els nivells de manera progressiva fins arribar al C2.

A partir del primer semestre del curs 2022-2023 s’ofereixen cursos presencials d’aranès dels nivells inicials (A1 i A2), adreçats als estudiants dels àmbits de llengua i literatura i d’educació, fonamentalment a l’alumnat dels graus i màsters de la Facultat de Filologia i Comunicació i de la Facultat d’Educació i, molt concretament, de les especialitats de Mestre d’Educació Infantil i de Primària i del Màster de Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes.

Són cursos de 40 hores i els alumnes obtenen 1 crèdit ECTS de lliure elecció. El certificat d’aranès A1 compta, fins i tot, com a mèrit a la borsa de treball de personal docent. Són gratuïts i només cal pagar la matriculació i els drets d’examen.

Els cursos també s’ofereixen a totes aquelles persones interessades, de forma general, en l’aranès i les llengües romàniques.

Els cursos d’aranès estan reconeguts pel Conselh Generau d’Aran i es fan amb el suport de la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya.