Certificats d’aranès dels Serveis Lingüístics

Imatge classe

Els certificats d’aranès dels Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona són reconeguts pel Conselh Generau d’Aran i, per tant, tenen el mateix valor a l’hora d’acreditar coneixements d’aranès davant de l’administració pública.

  • El certificat de nivell inicial d’aranès (A1) de la Universitat de Barcelona és equivalent al Certificat A1 de coneishements oraus basics d’aranés/occitan d’Aran del Conselh Generau d’Aran. L’alumnat dels cursos dels Serveis Lingüístics de la UB es presenta a les proves per obtenir aquest certificat en acabar el curs de nivell A1. Aquest nivell es correspon amb les competències lingüístiques de l’A1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR).
  • El certificat de nivell bàsic d’aranès (A2) de la Universitat de Barcelona és equivalent al Certificat A2 de coneishements oraus e escrits basics d’aranés/occitan d’Aran del Conselh Generau d’Aran. L’alumnat dels cursos dels Serveis Lingüístics de la UB es presenta a les proves per obtenir aquest certificat en acabar el curs de nivell A2. Aquest nivell es correspon amb les competències lingüístiques de l’A2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR).
  • El certificat de nivell elemental d’aranès (B1) de la Universitat de Barcelona és equivalent al Certificat B1 de coneishements oraus e escrits elementaus d’aranés/occitan d’Aran del Conselh Generau d’Aran. L’alumnat dels cursos dels Serveis Lingüístics de la UB es presenta a les proves per obtenir aquest certificat en acabar el curs de nivell B1. Aquest nivell es correspon amb les competències lingüístiques del B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR).