Crèdits acadèmics dels cursos d’aranès del 2022-2023

Crèdits dels cursos de llengua catalana
Nivell MECR Modalitat Hores Crèdits de lliure elecció UB European Credit Transfer System
A1 Presencial 40 h 1 CLE UB 1 ECTS
A2 Presencial 40 h 1 CLE UB 1 ECTS

Per obtenir els crèdits corresponents a cada curs cal haver assistit a un mínim d’un 80 % de les hores de classe i superar les proves establertes.