Cursos d’aranès del primer semestre de l’any acadèmic 2023-2024

A1

 • Facultat de Filologia i Comunicació40 h
  Calendari Horari de classe
  Del 9 d’octubre al 20 de desembre de 2023 Dilluns i dimecres, de 17:30 a 19:30
  Els exàmens es faran els dos darrers dies de classe: 18 de desembre (oral) i 20 de desembre (escrit).

B1

 • Facultat de Filologia i Comunicació80 h
  Calendari Horari de classe
  Del 31 d’octubre de 2023 al 27 de febrer de 2024 Dimarts i dijous, de 17:30 a 19:30

  Aquest curs té 60 h de docència presencial i 20 h de treball autònom de l’alumne a través del Campus Virtual.

  Per accedir a aquest curs cal disposar del certificat d’aranès de nivell A2 del MECR.

  Els exàmens es faran el 29 de febrer (escrit) i 5 de març (oral).