Acreditació de coneixements de català per al PDI

PDICertificat de suficiència en llengua catalana per a la docència (C1)

La Universitat de Barcelona ofereix al personal docent de la institució la possibilitat d’acreditar els coneixements de català per mitjà d’unes proves que es convoquen dues vegades l’any: al juny/juliol i al desembre.

Els membres del PDI que superen les proves reben el certificat de suficiència en llengua catalana per a la docència (C1), que permet acreditar coneixements avançats de català tant a la Universitat de Barcelona com en qualsevol altre àmbit acadèmic, professional o de l’Administració pública en què es demani aquest nivell. Els Serveis Lingüístics de la UB s’encarreguen d’organitzar-ne les convocatòries.

Equivalències reconegudes per la Generalitat de Catalunya

Les persones que van cursar l’educació secundària a Catalunya o bé tenen algun títol o certificat de català, poden comprovar en aquesta taula d’equivalències de la Generalitat de Catalunya si tenen reconegut el nivell de suficiència en llengua catalana (C1). Aquesta taula és un resum de les equivalències previstes a l’Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i s’actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística, modificada per l’Ordre VCP/233/2010, de 12 d’abril.

Lliurament de certificats

En cas que ja s’estigui en possessió del certificat de suficiència en llengua catalana (C1) o un de nivell superior, cal presentar-lo a l’Oficina d’Afers Generals de la facultat corresponent.

Curs de preparació per a l’obtenció del certificat de suficiència en llengua catalana per a la docència (C1)

Aquest curs és exclusiu per al PDI de la Universitat de Barcelona i serveix per preparar l’examen per a l’obtenció del certificat de suficiència per la docència (C1). S’ofereix abans de cada convocatòria d’examen ordinària.

En el marc del Decret 128/2010, de 14 de setembre, sobre l’acreditació del coneixement lingüístic del professorat de les universitats del sistema universitari de Catalunya, i després del requeriment del certificat de suficiència a tot el PDI de la Universitat de Barcelona que encara no el té acreditat, els Serveis Lingüístics amplien l’oferta de cursos i convocatòries per tal de donar cabuda a tot el personal que ho requereixi.

La inscripció al curs no és en cap cas obligatòria per presentar-se a la convocatòria d’examen. Al mateix temps, per seguir el curs amb aprofitament són necessaris els coneixements de llengua catalana equivalents a un nivell B2 del MECR.

Les classes es gravaran i estaran disponibles al campus virtual del curs fins al dia de la convocatòria d’examen. La docència tindrà lloc per videoconferència.

Estem treballant en l’oferta de cursos i convocatòries del primer semestre del curs 2022-2023 específicament adreçats al PDI de la UB. Si voleu rebre un avís tan bon punt hàgim publicat nova informació, empleneu aquest formulari.

Sessions informatives sobre la prova per a l’obtenció del certificat de suficiència en llengua catalana per a la docència (C1)

Es programen, prèviament a cada convocatòria d’examen, un seguit de sessions informatives que seran impartides per un docent amb llarga experiència en la docència i les proves d’aquest nivell. Aquestes sessions s’adrecen a tot el PDI que tingui previst presentar-se a la convocatòria i, molt especialment, al personal que ja té assolides les competències del nivell de suficiència en llengua catalana i es prepara la prova per lliure.

L’objectiu de les sessions informatives és doble: d’una banda, donar a conèixer l’estructura de la prova i els barems amb què s’avaluarà els examinands, i de l’altra, oferir un espai d’interacció dels candidats amb el docent on poder resoldre dubtes i consultes; tot plegat amb la missió d’ajudar el PDI a fer front a l’examen amb més garanties d’èxit.

Durant el primer semestre del curs 2022-2023 s’oferiran noves sessions informatives sobre la prova de suficiència per a la docència (C1), d’acord amb el calendari de convocatòries. Si voleu rebre un avís tan bon punt hàgim publicat nova informació, empleneu aquest formulari.

Convocatòria del certificat de suficiència en llengua catalana per a la docència (C1)

La prova per a l’obtenció del certificat de suficiència en llengua catalana per a la docència (C1) consta d’una part oral i una part escrita. Els aspirants han de demostrar que poden expressar-se en català amb fluïdesa i correcció, tant oralment com per escrit. També se’ls demanen coneixements pràctics de la gramàtica i de la llengua escrita formal.

És possible presentar-se a la prova per lliure, és a dir, sense haver seguit abans el curs, sempre que els Serveis Lingüístics donin el vistiplau a la sol·licitud.

Convocatòria extraordinària de setembre de 2022

 • Dia: dimarts, 27 de setembre de 2022
 • Horari aproximat: 10:00-14:00
 • Lloc: Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals
  Edifici de Sants
  Melcior de Palau, 140. Barcelona

 • La prova escrita té una durada aproximada de 3 hores i mitja, amb mitja hora de descans.

 • Inscripció

Convocatòria ordinària de desembre de 2022

 • Dia i hora: divendres, 16 de desembre de 2022, a les 10:00
 • Lloc: Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals
  Edifici de Sants
  Melcior de Palau, 140. Barcelona

 • La prova escrita té una durada aproximada de 3 hores i mitja, amb mitja hora de descans.

  La propera convocatòria ordinària serà al juny/juliol de 2023.

 • Inscripció

Curs de nivell de suficiència (C1) dins de l’oferta d’estiu de 2022

Aquest és un curs adreçat al públic general al qual el PDI també es pot inscriure. Si hi esteu interessats, trobareu més informació a la pàgina d’inscripció als cursos d’estiu de 2022.

* Vacances durant el mes d’agost. Es reprenen les classes l’1 de setembre.
Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals 80 h
Calendari Videoconferència Classe presencial
Del 28 de juny al 4 d’octubre de 2022* Dimarts, de 18:00 a 19:30 Dijous, de 18:00 a 20:30
Aquest curs té 40 h de docència (25 h de classe presencial i 15 h de classe per videoconferència) i 40 h de treball autònom de l’alumne a través del Campus Virtual. Els exàmens es faran de manera presencial. Escrit: dissabte 8 d’octubre de 2022. Oral: 5 i 6 d’octubre de 2022.

Més informació

Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona
Carrer de Melcior de Palau, 140
08014 Barcelona

suficiencia.pdi@ub.edu