Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Serveis Lingüístics Imatge de diagramació
    Enrere SL UB Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
Preguntes més freqüents Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació

Preguntes

 1. Els cursos dels Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona, són oberts a tothom?
 2. Els cursos dels Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona, són equivalents als certificats de la Generalitat de Catalunya?
 3. Quina documentació cal per matricular-se a un curs dels Serveis Lingüístics?
 4. Es pot pagar un curs a terminis?
 5. On cal anar per matricular-se d’un curs dels Serveis Lingüístics?
 6. A quines entitats bancàries es pot pagar la matrícula?
 7. Es pot formalitzar la matrícula d’un curs per Internet, sense haver-se de desplaçar?
 8. Quins descomptes hi ha a l’hora de matricular-se?
 9. Cal matricular-se personalment? Ho pot fer una altra persona diferent de l’interessada?
 10. Quin nivell de llengua catalana mínim s’ha de tenir per accedir a un dels cursos específics?
 11. Hi ha cursos dels Serveis Lingüístics que tinguin valor de crèdits de lliure elecció?
 12. Hi ha exàmens al final dels cursos?
 13. Quantes convocatòries hi ha de cada examen?
 14. Què cal portar als exàmens?
 15. És possible inscriure’s directament a un examen, sense haver de fer el curs?
 16. Si tinc el títol de graduació en educació secundària (ESO) tinc el nivell de suficiència?
 17. Hi ha cursos de nivell K?
 18. Quins cursos puc fer després del nivell superior de llengua catalana?
 19. En quina llengua s’imparteixen les classes dels estudis de 1r i 2n cicle i dels màsters universitaris a la Universitat de Barcelona?
 20. En quina llengua s’imparteixen les classes dels programes de doctorat de la Universitat de Barcelona?
 21. En quina llengua s’han de redactar els exàmens a la Universitat de Barcelona?
 22. Hi ha alguna relació entre la llengua de les classes i l’horari en què s’imparteixen?
 23. Com puc aprendre català des de fora de Catalunya?

Respostes

Imatge de diagramació 1. Els cursos dels Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona, són oberts a tothom? CorreuImatge de diagramacióInici de la pàgina Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Els cursos dels Serveis Lingüístics van adreçats a alumnat, professorat i personal de la Universitat de Barcelona i a tothom que tingui un nivell d’ensenyament secundari o equivalent. Generalment s’inscriuen als cursos:
 • Estudiants de l’Estat espanyol i de diversos països del món que cursen algun ensenyament a la UB o que hi passen un semestre per mitjà d’un intercanvi.
 • Estudiants catalans que volen perfeccionar el seu nivell de llengua catalana, millorar les seves habilitats en redacció o conèixer la terminologia d’alguna especialitat.
 • Professorat o personal de la UB que té necessitat d’avançar en el coneixement de la llengua catalana tant per raons professionals com personals.
 • Persones no relacionades amb la Universitat de Barcelona que per raons d’estudis, de professió o de formació personal s’interessen per algun dels cursos de llengua o de llenguatges d’especialitat.
 • Persones de qualsevol lloc del món que viuen a Catalunya i volen aprendre’n la llengua o que decideixen passar una temporada a Catalunya per estudiar català.
Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació 2. Els cursos dels Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona, són equivalents als certificats de la Generalitat de Catalunya? CorreuImatge de diagramacióInici de la pàgina Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Algunes titulacions dels Serveis Lingüístics (SL) de la UB són equivalents als certificats de la Secretaria de Política Lingüística (SPL) de la Generalitat de Catalunya i, per tant, tenen el mateix valor a l’hora d’acreditar coneixements de llengua catalana en les convocatòries d’accés a la funció pública.

 • El certificat de nivell bàsic de llengua catalana de la UB és equivalent al certificat de nivell bàsic de català (A bàsic) de la Generalitat de Catalunya. Aquest nivell es correspon amb les competències lingüístiques de l’A2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR).

 • El certificat de nivell elemental de llengua catalana de la UB és equivalent al Certificat de nivell elemental de català (A elemental) de la Generalitat. Aquest nivell es correspon amb les competències lingüístiques del B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR).

 • El certificat de nivell intermedi de llengua catalana de la UB és equivalent al certificat de nivell intermedi de català (B) de la Generalitat. Aquest nivell es correspon amb les competències lingüístiques del B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR).

 • El certificat de suficiència en llengua catalana i el certificat de suficiència en llengua catalana per a la docència de la UB són equivalents al certificat de nivell de suficiència de català (C) de la Generalitat. Aquest nivell es correspon amb les competències lingüístiques del C1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR).

 • El certificat de nivell superior de llengua catalana dels SL és equivalent al certificat de nivell superior de català (D) de la Generalitat. Aquest nivell es correspon amb les competències lingüístiques del C2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR).
Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació 3. Quina documentació cal per matricular-se a un curs dels Serveis Lingüístics? CorreuImatge de diagramacióInici de la pàgina Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Per matricular-se a un curs dels Serveis Lingüístics s’ha de portar:
 • El DNI o el passaport.
 • Els estudiants de la UB han de portar el resguard de la darrera matrícula o el cartet d’estudiant.
 • Els membres de l’organització Alumni han de portar el carnet de socis.
 • Les persones que es volen inscriure als cursos de llengua general i ja tenen altres cursos aprovats, als Serveis Lingüístics o en altres institucions, han de portar el diploma o certificat que ho acrediti.
 • Els que volen inscriure’s directament als cursos de suficiència o superior i no tenen aprovats els nivells anteriors, han de fer una prova d’accés. L’import és de 6 euros.

Una vegada emplenat l’imprès de matrícula a la Secretaria dels Serveis Lingüístics, s’ha de fer el pagament en qualsevol oficina d’alguna d’aquestes tres entitats bancàries:
 • BBVA-CX
 • Banco Santander
Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació 4. Es pot pagar un curs a terminis? CorreuImatge de diagramacióInici de la pàgina Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
No, l’import de la matrícula de qualsevol curs s’ha de fer efectiu en un pagament únic en qualsevol oficina d’alguna d’aquestes tres entitats bancàries:
 • BBVA-CX
 • Banco Santander
Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació 5. On cal anar per matricular-se d’un curs dels Serveis Lingüístics? CorreuImatge de diagramacióInici de la pàgina Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
L’adreça és la següent:

Administració dels Serveis Lingüístics
Melcior de Palau, 140
08014 Barcelona
Tel. 934 035 478

Les estacions de metro més pròximes són: Sants Estació i Plaça del Centre, totes dues de la línia verda. També queda molt a prop de l’estació de tren de Sants, a uns 5 o 6 minuts a peu.
En alguns dels cursos que es fan al campus Mundet, hi ha la possibilitat de matricular-se al campus mateix:

Punt d’Atenció als Usuaris de Mundet
Edifici de Llevant
Pg. de la Vall d’Hebron, 171
08035 Barcelona
Tel. 934 021 037

Es pot arribar al campus de Mundet amb metro (línia 3, estació Mundet) i amb els autobusos: 27, 60, 73, 76, 85, 173. Des de la sortida del metro hi ha un servei gratuït d’autobusos per anar fins al campus.
Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació 6. A quines entitats bancàries es pot pagar la matrícula? CorreuImatge de diagramacióInici de la pàgina Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
L’import de la matrícula de qualsevol curs s’ha de fer efectiu en un pagament únic en qualsevol oficina d’alguna d’aquestes tres entitats bancàries:
 • BBVA-CX
 • Banco Santander
Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació 7. Es pot formalitzar la matrícula d’un curs per Internet, sense haver-se de desplaçar? CorreuImatge de diagramacióInici de la pàgina Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
S’ha de passar per l’Administració a formalitzar la matrícula, és a dir, emplenar l’imprès i fer el pagament. De moment, doncs, no es pot fer tot el procés per Internet. Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació 8. Quins descomptes hi ha a l’hora de matricular-se? CorreuImatge de diagramacióInici de la pàgina Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Es poden beneficiar d’algun tipus de reducció en el preu de la matrícula, els col·lectius següents:
 • Estudiants de la Universitat de Barcelona i de centres adscrits.
 • Estudiants de postgraus i cursos organitzats per la mateixa Universitat o per altres fundacions i entitats del Grup Universitat de Barcelona.
 • Professorat de la Universitat de Barcelona.
 • Personal d’administració i serveis de la Universitat de Barcelona.
 • Estudiants d’altres universitats que participen en algun programa d’intercanvi amb la Universitat de Barcelona.
 • Estudiants becats pels Serveis Lingüístics.
 • Membre de l’organització Alumni de la Universitat de Barcelona, que disposin del carnet de soci.

Els descomptes varien segons els cursos i els col·lectius.
Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació 9. Cal matricular-se personalment? Ho pot fer una altra persona diferent de l’interessada? CorreuImatge de diagramacióInici de la pàgina Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Qualsevol persona en pot matricular una altra, sempre que disposi de les dades i la documentació que es demana. Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació 10. Quin nivell de llengua catalana mínim s’ha de tenir per accedir a un dels cursos específics? CorreuImatge de diagramacióInici de la pàgina Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Per a la majoria de cursos s’ha de tenir com a mínim el nivell de Suficiència de la Generalitat de Catalunya o algun equivalent. Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació 11. Hi ha cursos dels Serveis Lingüístics que tinguin valor de crèdits de lliure elecció? CorreuImatge de diagramacióInici de la pàgina Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
A les pàgines del Servei de Gestió Acadèmica hi ha informació actualitzada sobre el nombre de crèdits que val cada curs.

Dintre dels cursos reglats de llengua general, hi ha el curs de nivell superior, equivalent al nivell superior de la Generalitat de Catalunya, que també té valor de crèdits de lliure elecció. És un curs de 80 hores que també s’acostuma a oferir a l’estiu i al llarg del curs acadèmic.

Finalment, hi ha els cursos de nivells inicials de llengua catalana que tenen valor de crèdits només per als estudiants de fora del domini lingüístic català que es matriculen a la Universitat de Barcelona.
 • Bàsic
 • Elemental
 • Intermedi
 • Suficiència
Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació 12. Hi ha exàmens al final dels cursos? CorreuImatge de diagramacióInici de la pàgina Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Com a norma general, els cursos dels Serveis Lingüístics tenen establert un sistema d’avaluació que permet tant a l’alumnat com al professorat fer-se càrrec del resultat del curs. A part d’això, molts cursos tenen valor de crèdits de lliure elecció per als estudiants o donen dret a algun certificat o diploma reconegut per la Generalitat de Catalunya, per tant és necessària també una avaluació objectiva que determini si l’alumne ha assolit els coneixements establerts en el programa.

Concretament, tenen examen final els cursos reglats de llengua general següents:
 • Bàsic
 • Elemental
 • Intermedi
 • Suficiència
 • Superior

Els exàmens tenen una part oral i una d’escrita i cada alumne té dret a dues convocatòries. Si algun d’aquests cursos es fa dividit en dos mòduls de 40 hores, es fa un examen al final de cada un. Per als cursos que tenen reconeixement de crèdits, cal haver aprovat l’examen per obtenir-los.

Els cursos específics amb valor de crèdits s’avaluen tenint en compte la feina que fa l’estudiant al llarg del curs i un examen o treball de curs final.
Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació 13. Quantes convocatòries hi ha de cada examen? CorreuImatge de diagramacióInici de la pàgina Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Cada examen té dues convocatòries, de manera que qui suspèn la primera té una segona oportunitat. Cal informar-se a l’Administració dels Serveis Lingüístics de les dates de les segones convocatòries de cada curs. Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació 14. Què cal portar als exàmens? CorreuImatge de diagramacióInici de la pàgina Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
 • El DNI, el passaport o el resguard de la matrícula del curs
 • Un bolígraf blau o negre

També pot ser útil portar líquid corrector i llapis. Cal tenir en compte, però, que la versió definitiva de les respostes de l’examen s’ha d’entregar en bolígraf i no en llapis.
Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació 15. És possible inscriure’s directament a un examen, sense haver de fer el curs? CorreuImatge de diagramacióInici de la pàgina Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Només els membres del personal d’administració i serveis i els del cos docent de la Universitat de Barcelona tenen convocatòries lliures per obtenir certificats de llengua catalana reconeguts per la mateixa Universitat i per la Generalitat de Catalunya.

Els estudiants o les persones externes a la Universitat poden matricular-se a cursos, però no directament a convocatòries d’exàmens.
Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació 16. Si tinc el títol de graduació en educació secundària (ESO) tinc el nivell de suficiència? CorreuImatge de diagramacióInici de la pàgina Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Tens el nivell de suficiència sempre que hagis cursat a Catalunya almenys tres cursos qualssevol de primària i tota l’ESO, i hagis cursat i aprovat la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis mínims esmentats. El requisit d’acreditació d’haver aprovat la matèria de llengua catalana és d’aplicació als títols de graduació en educació secundària obtinguts a partir del curs 2007-2008. Per acreditar les condicions acadèmiques esmentades, cal aportar un certificat expedit, a sol·licitud de la persona interessada, per qualsevol institut d’educació secundària públic de la manera que determina la Direcció General d’Innovació.
Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació 17. Hi ha cursos de nivell K? CorreuImatge de diagramacióInici de la pàgina Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
La Generalitat ja no convoca les proves per obtenir el nivell K. Per adquirir els coneixements corresponents a aquest nivell es poden fer màsters i postgraus a les universitats: el màster en Assessorament Lingüístic, Gestió del Multilingüisme i Serveis Editorials o els postgraus corresponents (UB), el màster en Correcció i Assessorament Lingüístic (UAB), el postgrau de Correcció i de Qualitat Lingüística (UAB), el postgrau d’Assessorament Lingüístic en els Mitjans Audiovisuals (UAB) o el postgrau en Llengua Catalana: Correcció de Textos Orals i Escrits (UdG), per exemple. També hi ha diverses institucions que organitzen cursos específics: Rosa Sensat, Col·legi de Llicenciats, APTIC, Aula SIC, Cálamo&Cran, etc. Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació 18. Quins cursos puc fer després del nivell superior de llengua catalana? CorreuImatge de diagramacióInici de la pàgina Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Les universitats catalanes imparteixen màsters i postgraus amb continguts lingüístics i adreçats a la professionalització. La informació s’ha de buscar a les universitats corresponents.

Ensenyament de català:
 • Màster de Formació de Professorat de Català per a Persones Adultes (UB)
 • Màster d’Ensenyament de Català per a l’Acolliment Lingüístic (UAB)

Assessorament lingüístic:
 • Màster en Assessorament Lingüístic, Gestió del Multilingüisme i Serveis Editorials o els postgraus corresponents (UB)
 • Màster en Correcció i Assessorament Lingüístic (UAB)
 • Postgrau de Correcció i de Qualitat Lingüística (UAB)
 • Postgrau d’Assessorament Lingüístic en els Mitjans Audiovisuals (UAB)
 • Postgrau en Llengua Catalana: Correcció de Textos Orals i Escrits (UdG)

Continguts lingüístics diversos:
 • Tractament de la Informació i Comunicació Multilingüe (UAB)
 • Traducció, Interpretació i Estudis Interculturals (UAB)
 • Màster universitari en Estudis Superiors de Llengua, Literatura i Cultura Catalanes (URV)
 • Màster d’Estudis Avançats i Aplicats en Llengua i Literatura Catalanes (UB i UAB)

També hi ha diverses institucions que organitzen cursos específics de caire eminentment pràctic: Rosa Sensat, Col·legi de Llicenciats, APTIC, Aula SIC, Cálamo&Cran, etc.
Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació 19. En quina llengua s’imparteixen les classes dels estudis de 1r i 2n cicle i dels màsters universitaris a la Universitat de Barcelona? CorreuImatge de diagramacióInici de la pàgina Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
D’acord amb els Estatuts de la Universitat de Barcelona i amb la Llei de política lingüística del Parlament de Catalunya, el català és l’eina normal d’expressió en els usos institucionals i administratius i en l’activitat docent de la Universitat. La Llei també preveu que l’alumnat i el professorat tinguin el dret d’expressar-se, oralment o per escrit, en la llengua oficial que prefereixin. Això vol dir, concretament, que el professorat pot utilitzar en la docència el català o el castellà, i la seva elecció ha de ser respectada. La llengua en què s’imparteix cada assignatura és una informació pública que sol aparèixer en les guies docents.

Per tant, en la docència de la Universitat de Barcelona, un tant per cent variable de les classes s’imparteixen en català o en castellà, i això depèn només de la llengua que el professorat vol utilitzar en la docència. Així doncs, el percentatge de classes en una llengua o en l’altra és diferent a cada facultat o escola.

Independentment de quina sigui l’opció del professorat, heu de saber que entendre un professor que utilitza el català a l’aula no és gaire difícil, sobretot per a un estudiant que parli castellà, ja que el català i el castellà són llengües de la mateixa família (llengües romàniques) i, per tant, tenen moltes semblances. A més, el llenguatge científic que s’utilitza en la docència conté, bàsicament, terminologia d’una àrea específica de coneixement, que és molt més fàcil d’entendre, per exemple, que el vocabulari que s’utilitza en una conversa de carrer.

D’altra banda, a les classes que s’imparteixen en català no es demana mai a l’alumnat d’intercanvi l’ús actiu d’aquesta llengua. Per tant, en les intervencions orals a classe, en els apunts, en els treballs, en els exàmens, etc., l’alumnat pot utilitzar, sempre que ho desitgi i amb una normalitat absoluta, el castellà, ja que tot el professorat de la UB coneix aquesta llengua. Resumint, doncs, cada any arriben a la UB més de 2.000 estudiants d’intercanvi i, generalment, els que assisteixen a classes que s’imparteixen en català no tenen cap problema per seguir els cursos satisfactòriament.
Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació 20. En quina llengua s’imparteixen les classes dels programes de doctorat de la Universitat de Barcelona? CorreuImatge de diagramacióInici de la pàgina Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
D’acord amb els Estatuts de la Universitat de Barcelona i amb la Llei de política lingüística del Parlament de Catalunya, el català és l’eina normal d’expressió en els usos institucionals i administratius i en l’activitat docent de la Universitat. La Llei també preveu que l’alumnat i el professorat tinguin el dret d’expressar-se, oralment o per escrit, en la llengua oficial que prefereixin. Això vol dir, concretament, que el professorat pot utilitzar el català o el castellà en la docència, i la seva elecció s’ha de respectar.

Per tant, en la docència de la Universitat de Barcelona, un percentatge variable de les classes s’imparteixen en català o en castellà, i això depèn només de la llengua que el professorat vulgui utilitzar en la docència. Així doncs, el percentatge de classes en una llengua o en l’altra és diferent en cada programa de doctorat.

En els programes de doctorat, que es caracteritzen per un nombre d’alumnes més reduït i perquè el percentatge d’alumnat estranger matriculat és més gran, quan les classes s’imparteixen en català:
 • Molts professors segueixen utilitzant el català a l’aula habitualment i pot ser que, voluntàriament, facin algun tipus de reforç específic (tutoria) adreçat als estudiants d’intercanvi per solucionar les dificultats inicials d’alguns d’aquests alumnes amb la finalitat que entenguin completament el català.
 • Tenint en compte que quan els estudiants d’intercanvi arriben a Barcelona el seu coneixement de català sol ser inferior al de castellà, ja que normalment hi ha menys possibilitats d’aprendre català que castellà des de fora de Catalunya, pot ser que alguns d’aquests professors que normalment donen les classes en català, puntualment i excepcionalment (ja que no tenen l’obligació de fer-ho), imparteixin les classes en castellà o en una altra llengua, com ara l’anglès, fins que hagi millorat la capacitat de comprendre el català per part del seu alumnat.
Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació 21. En quina llengua s’han de redactar els exàmens a la Universitat de Barcelona? CorreuImatge de diagramacióInici de la pàgina Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Els exàmens, els treballs, els apunts, etc. es poden redactar en qualsevol de les dues llengües oficials de la Universitat de Barcelona (català i castellà), independentment de la llengua que utilitzi el professorat en donar les classes. Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació 22. Hi ha alguna relació entre la llengua de les classes i l’horari en què s’imparteixen? CorreuImatge de diagramacióInici de la pàgina Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
La llengua de cada grup no depèn de l’horari en què s’imparteix la classe, ja que la llengua de la docència depèn exclusivament de l’elecció de cada professor. Per tant, no hi ha cap relació entre la llengua amb què s’imparteixen les classes i l’oferta de grups en diferents franges horàries. Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació 23. Com puc aprendre català des de fora de Catalunya? CorreuImatge de diagramacióInici de la pàgina Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Aprendre català per Internet

Des de la vostra residència habitual teniu diferents possibilitats d’aprendre català: d’una banda, podeu utilitzar els recursos de què disposeu a Internet; i de l’altra, podeu assistir als cursos de català que s’imparteixin a la vostra ciutat o al vostre país.

Al web dels Serveis Lingüístics de la UB podeu trobar una llista dels recursos d’autoaprenentatge de català que podeu obtenir a través de la xarxa.

Dels recursos d’autoaprenentatge de català de què disposeu en aquesta pàgina web, us recomanem d’utilitzar, principalment, la Guia de conversa universitària. En aquesta guia podeu trobar el vocabulari bàsic i les frases més habituals en les situacions comunicatives típiques que es produeixen en viatjar a un altre país, però, a més, també hi podeu trobar les situacions corrents amb què es pot trobar un estudiant d’intercanvi quan ha de fer una estada en una universitat que no és la seva. Aquesta guia incorpora fitxers de veu per tal que pugueu escoltar com es pronuncien les frases i les paraules que contenen.

Uns altres materials molt interessants per aprendre el vocabulari bàsic són les següents publicacions de la col·lecció Viure a Catalunya: Comencem a parlar, Vocabulari en imatges, Vocabulari en làmines, Diccionari visual i Vivim junts.

Un altre recurs que us pot ser molt útil és Speakcat (Intercat), que és un curs de català per a la supervivència. És de nivell inicial i està pensat per als estudiants d’intercanvi i perquè es pugui seguir en línia. Uns altres recursos d’aprenentatge que us poden ser molt útils són Parla.cat, Romanica Intercom i FontdelCat. Els dos últims recursos permeten accedir a la comprensió del català oral i escrit a partir de la intercomprensió entre diferents llengües romàniques.

Al web de la Generalitat de Catalunya podeu trobar diverses possibilitats d’aprendre català. També teniu diferents opcions d’aprendre català com, per exemple, descarregar programes informàtics des d’«Autoformació en llengua catalana» o d’aconseguir referències bibliogràfiques si consulteu la «Bibliografia per aprendre català».

Per comprar llibres a distància podeu entrar a les pàgines web següents:
Cursos de català

Al web de la Universitat de Barcelona podreu trobar informació sobre cursos de català impartits fora de Catalunya. Són, sobretot, lectorats d’universitats.

Una altra manera d’accedir a aquesta informació és des del lloc web de l’Institut Ramon Llull.
Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Serveis Lingüístics
Última actualització o validació: 24.04.2017