Pas a pas!

Creant una Barnahus a Catalunya: un programa de formació basat en la simulació per evitar la victimització secundària en l'avaluació i el tractament de l'abús sexual infantil.

MODEL
BARNAHUS

"El model Barnahus té en compte tot el procés, des de la detecció de la violència fins a la recuperació de la víctima, i ho fa a través dels ulls dels nens"

- The PROMISE Project

STEPS és un projecte holístic, multiagencial, d'educació i capacitació, que té com a objectiu disposar de professionals especialitzats i coordinats, amb coneixements experts en avaluació i intervenció amb infants víctimes.

Necessitat

El projecte STEPS sorgeix per a crear i implementar un programa formatiu basat en la simulació i l’evidència que té com a principal objectiu el desenvolupament dels coneixements, les capacitats i les habilitats que necessiten els professionals que treballin dins del model Barnahus.

La finalitat és que els professionals tinguin un coneixement integral que els permeti prevenir situacions de victimització secundària i actuar sempre amb rigor i seguretat.

El seu objectiu principal és disposar de professionals especialitzats i coordinats, i agrupar en un mateix espai tots els recursos que intervenen en un cas d'abús sexual infantil.

Resultat

Dos cursos de formació diferents, un general, amb informació actualitzada sobre victimització sexual infantil, el model Barnahus i victimització secundària, i un específic amb mòduls sobre avaluació mèdica i forense i intervenció psicològica amb infants víctimes.

Una guia basada en l'evidència per a aquells que vulguin implementar un programa formatiu sobre el coneixement i habilitats amb els que han de comptar els professionals que treballin dins del model Barnahus.

Curs general en victimització sexual, model Barnahus, victimització secundària

Cursos de formació especialitzada en avaluació i intervenció amb infants víctimes

Guia basada en l'evidència amb programa formatiu detallat

Una guia basada en l'evidència per a aquells que vulguin implementar un programa formatiu sobre el coneixement i habilitats amb els que han de comptar els professionals que treballin dins del model Barnahus.

Mètode d'inplementació

Tecnologia de simulació

Permet recrear escenaris i desenvolupar habilitats específiques mitjançant la immersió i la interacció en un escenari de baix risc.

Tutorització professional

L’intercanvi amb professionals amb experiència permet que els coneixements i habilitats d’aquests puguin ser incorporats pel participant en la seva pràctica professional i en el seu repertori de coneixements.

Formació especialitzada

Mitjançant la intervenció d’experts en les temàtiques tractades, tant d’àmbit nacional com internacional, per a assegurar la qualitat i sostenibilitat del model Barnahus.

Documents i materials

Entrenament i formació en el model Barnahus: Estat de l'art

Equip

El projecte STEPS el formen la Universitat de Barcelona, Save the Children i l'Hospital de Sant Joan de Déu.

STEPS compta amb el cofinançament de la Unió Europea a través del Programa de Drets, Igualtat i Ciutadania (2014-2020). STEPS, i les entitats sòcies, són les responsables del contingut d'aquesta pàgina web, que en cap cas no reflecteix les opinions de la Comissió Europea.