Si no volem que una determinada pàgina web quedi mai en memòria cau, independentment del navegador que utilitzin els usuaris i de la seva configuració, n’hi han una sèrie de capçaleres que s’han de posar al inici de les nostres pàgines.

Aquestes capçaleres son:
Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate
Pragma: no-cache
Expires: 0

Així doncs, en HTML serien:

<meta http-equiv="Expires" content="0" />
<meta http-equiv="Cache-Control" content="no-cache, no-store, must-revalidate" />
<meta http-equiv="Pragma" content="no-cache" />

i en PHP:

header('Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate'); // HTTP 1.1.
header('Pragma: no-cache'); // HTTP 1.0.
header('Expires: 0'); // Proxies.

I si es vol deshabilitar en tota la carpeta es pot fer creant un fitxer .htaccess i afegir el següent:

# Disable Caching
<IfModule mod_headers.c>
Header set Cache-Control “no-cache, no-store, must-revalidate”
Header set Pragma “no-cache”
Header set Expires 0
</IfModule>