Amb l’objectiu d’aplicar millores en la seguretat dels sistemes, s’han de realitzar un seguit d’actuacions sobre els servidors dels espais del webpub.ub.edu.

Entre d’altres accions, s’aplicaran regles als tallafocs que denegaran l’accés tant d’entrada com de sortida a tot el que explícitament no s’hagi indicat. S’establiran un seguit de regles base que permetran

  • Accedir al web via http amb la adreça web proporcionada junt amb el lloc web.
  • Connexió des del servidor a la base de dades MySQL hostatgeria web.
  • Enviament de correu.
  • Ús d’Auten UB (servei d’autenticació UB).
  • Connexions http de sortida pel port 80 i 443 tant a serveis de dintre com de fora de la UB.

Amb aquestes regles un web sense necessitats especials ha de funcionar perfectament i no ha de trobar cap problema. En el cas que detecteu que el vostre web té necessitats que no queden recollides en aquesta llista, adreceu un mail a infoweb@ub.edu indicant clarament el web del que es tracta (adreça web), necessitat especial i descripció d’aquesta necessitat (per a què es fa servir).

L’actuació es durà a terme el

  • Dia: dijous 15 d’octubre de 2015
  • Hora: 8:00
  • Durada: 30 minuts

Mentre duri l’actuació s’espera un petit microtall, sense afectació al servei.

Un cop realitzada l’actuació, en cas que detecteu malfuncionament, podeu adreçar-vos a infoweb@ub.edu

Agraïm la vostra comprensió i lamentem les molèsties que això us pugui ocasionar.