Quan un lloc web utilitza cookies, la llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic (LSSI) imposa determinades obligacions als titulars del lloc web i estableix una obligatorietat d’informació de les cookies als “prestadors de serveis”.

Amb caràcter general, la Universitat de Barcelona no té la consideració de “prestador de serveis” als efectes de la LSSI i per tant no se li aplica. No obstant, quan la UB realitzi alguna activitat de caràcter econòmic, com per exemple venda de llibres, venda de marxandatge, sí que se li aplicarà la LSSI i, per tant, en els llocs web que realitzin aquesta activitat i utilitzin cookies, s’haurà d’informar i sol•licitar el consentiment a l’afectat per a l’ús d’aquestes cookies.

En el cas d’informar sobre l’ús de cookies trobareu orientacions de com s’ha de fer a la “Guia sobre el uso de las cookies” publicada per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.