Si al vostre espai web voleu incorporar un formulari en el qual es sol•liciti dades de caràcter personal, aquest ha d’incloure tot el necessari per al correcte compliment de la legislació vigent en temes de protecció de dades personals. És, doncs, convenient que us poseu en contacte amb la unitat de Protecció de Dades de la Universitat de Barcelona ( protecciodedades@ub.edu ) on us informaran dels diferents aspectes que s’han de tenir en compte abans i durant la realització de qualsevol tractament de dades de caràcter personal.