Si intenteu connectar-vos varies vegades seguides al vostre espai web amb una contrasenya incorrecta, el sistema finalment impedirà l’accés des d’aquella màquina al servidor, encara que finalment useu la contrasenya correcta o intenteu connectar-vos a un altre codi.

Això es diu en anglès “banned” i es produeix degut a un número d’intents i durant un temps determinat. Així, en els servidors web de la UB els paràmetres de banneig son els següents:

  • Número d’intents abans de que el servidor us impideixi l’accés: 6
  • Temps durant el qual el servidor us impedirà l’accés: 1 hora