Atenció!! Aquestes instruccions son per instal.lar Drupal 9.x. Per instal.lar Drupal 7.x s’ha de consultar:

https://www.ub.edu/tecnicweb/instal-lacio-de-drupal-7/

Atenció!! Abans d’instal.lar Drupal 9 en l’hostatgeria general de la UB, s’ha de tenir en compte que la UB ofereix de manera gratuïta un servei d’hostatgeria dimensionat per a petits portals webs que requereixin un consum de recursos raonable. Per aquest motiu i al ser Drupal 9 més un portal web que un gestor de continguts, no seria el CMS recomenat per la seva instal.lació en l’hostatgeria general de la UB.

Atenció!!! Al no poder estar disponible Composer en el servei d’hostatgeria general de la UB, la instal.lació de Drupal 9 tan sols es pot fer mitjançant una instal.lació manual, tal com s’especifica a:

https://www.drupal.org/docs/installing-drupal/step-1-get-the-code

Les passes per poder instal.lar Drupal 9 a un espai web de la UB son:

 • Si no es disposa d’un espai web, fer una petició d’alta d’un espai web
 • Atenció! Drupal 9 no funciona correctament amb adreces del tipus nomEspai.ub.edu dins de l’hostatgeria web general de la UB. Per aquest motiu les url’s hauran de ser del tipus www.ub.edu/nomEspai
 • Si ja es disposa d’un espai web de la UB, confirmar que aquest s’està executant en un servidor amb PHP 7.3 o superior, indispensable per la instal.lació de Drupal 9, segons els seus requeriments.
  Per saber quina versió de PHP està al nostre servidor es pot fer de dues maneres:

   

  •       Mitjançant un fitxer .php amb la comanda phpinfo
  •       Enviant un correu a infoweb@ub.edu, especificant l’espai
 •  
 • En cas de que no es trobi en un servidor  amb PHP 7.3 o superior s’hauria de fer una sol.licitud de modificació d’un espai web, concretament d’un canvi de servidor. Aquesta sol·licitud ha d’anar signada pel responsable del web.
 • En cas de que el no es disposi de una base de dades MySQL, s’ha de demanar una hostatgeria de base de dades MySQL per a espais web. Es pot demanar en la mateixa petició anterior. La instal.lació no funciona amb BBDD allotjades fora de la xarxa UB.
 • Descarregar en local la darrera versió de Drupal 9
 • Extreure els fitxers comprimits
 • Fer una còpia del fitxer /sites/default/default.services.yml com a services.yml en la mateixa carpeta
 • Modificar del fitxer services.yml la línea on posa:

# cookie_domain: ‘.example.com’

com a

cookie_domain: ‘.ub.edu’

 • Connectar-se al servidor utilitzant un client SFTP.  Publicar tots els fitxers descomprimits anteriorment.
 • Amb el navegador anar a la url de l’espai , per exemple www.ub.edu/tecnicweb.
 • Aixó arrencarà l’instalador de Drupal.
 • En la pantalla “Select an installation profile” escollir “Standard.” Salvar i continuar.
 • Escollir el tipus de base dades MySQL i entrar les dades enviades d’hostatgeria MySQL: el nom de la base de dades, el nom de l’usuari administrador, la contrasenya i en “advanced options” el nom del host. Salvar i continuar.
 • Després de fer la instal.lació arribarà a la pantalla de configurar el lloc. Aquí haurem de  posar el nom del lloc i les altres dades. Salvar i continuar.
 • Automàticament es redirigirà al nou lloc.
 • Finalment,  tal com s’explica a https://www.drupal.org/docs/8/install/trusted-host-settings es molt recomenable activar a configuració del servidor de confiança, modificant el fitxer sites/default/settings.php  amb el següent contingut
$settings['trusted_host_patterns'] = [
'^hweb-x-0-fe-0.\.fe\.cpd\.local$
];

 

Teniu més informació al resum de la guia de instal.lació de Drupal.