D’acord amb el que es va comunicar en el Consell de Govern de 14 de febrer de 2018, us informem de la limitació d’ús corresponent a les marques dels campus d’excel·lència, que apareixien tant en elements bàsics com en la papereria en general (paper de carta, targetes, sobres, dossiers i diversos suports gràfics) i en els peus de les pàgines web.

Consulteu la notícia completa a la IntranetUB : https://intranet.ub.edu/dyn/cms/menu_eines/noticies/2018/02/19_1.html