Les passes per poder instal.lar un CMS a un espai web de la UB son:

  • Confirmar que els requeriments del CMS que es vol instal.lar son coberts per les característiques del servei d’hostatgeria web
  • Si no es disposa d’un espai web, fer una petició d’alta d’un espai web
  • En cas de que el CMS necessiti un suport de base de dades (com per exemple Joomla, Drupal o WordPress que necessiten una base de dades MySQL) s’ha de demanar amb la mateixa petició d’espai web una hostatgeria de dades per a espais web
  • És responsabilitat de l’usuari la instal.lació del CMS seguint la metodologia del propi aplicatiu.