Si en un  WordPress instal.lat en l’hostatgeria web de la UB ens apareix l’error  “La pàgina no està redirigint adequadament” s’ha comprovat que passa amb aquestes condicions:

  • estan activats els enllaços permanents
  • tan sols dona l’error amb la URL arrel, per exemple: www.ub.edu/infoweb i no el dona si s’executen directament altres pàgines del lloc, per exemple www.ub.edu/infoweb/index.php.
  • s’ha posat un tema amb una pàgina principal estàtica.
  • la versió de WordPress instal.lada es la 4.4.1 o superior.

Aquest problema és un bug reportat a WordPress i les posibles sol.lucions son (Atenció!! : tan sols s’ha de fer una de les 3):

  • No posar un tema amb una pàgina principal estàtica,
  • Canviant en el fitxer wp-includes/canonical.php la següent línea (línea 175 en la versió 4.8 però pot canviar de num. amb la versió):

} elseif ( is_page() && !is_feed() && 'page' == get_option('show_on_front') && get_queried_object_id() == get_option('page_on_front')  && ! $redirect_url ) {

Per:

} elseif ( is_page() && !is_feed() && isset($wp_query->queried_object) && 'page' == get_option('show_on_front') && $wp_query->queried_object->ID == get_option('page_on_front')  && ! $redirect_url ) {

S’ha de tenir en compte que una actualització de la versió pot canviar aquest fitxer i s’hauria de tornar a modificar.

  • Afegint al functions.php del tema que s’utilizi la següent funció:

function disable_front_page_redirect_madness($redirect_url) {
if( is_front_page() ) {
$redirect_url = false;
}
return $redirect_url;
}
add_filter( 'redirect_canonical', 'disable_front_page_redirect_madness' );

 

Teniu més informació a:

https://wordpress.org/support/topic/45-causes-infinite-redirect-on-static-front-page/