La versió de Apache que utilitza el nostre espai està determinada pel servidor d’execució al que està assignat. Aquestes versions poden ser Apache 2.2 i 2.4.

Per saber quina versió de Apache utilitza exactament el nostre espai es pot fer mitjançant aquesta taula:

Versió de PHP Versió de Apache
< 7.42.2
7.42.4

Per saber quina versió de PHP s’està executant en el vostre servidor podeu consultar: